benh phong hui

Bệnh phong cùi là gì ?

October 23, 2015 ttn 0

Xa xưa, hễ nhắc tới bệnh phong cùi hay còn gọi là bệnh hủi người ta thường rất khiếp sợ và xa lánh người bệnh. […]

1 23 24 25